istnieje już: [lata, miesiące, godziny, etc]
poziom ufności: [%]