#rozmiar pliku wynikowego, zakladamy 20 MB
 LENGTH = 1024*1024*20
 
 baseFile = open("base.zip","wb")
 for i in range(LENGTH):
 	baseFile.write(chr(0))
 baseFile.close();
 
 #Tutaj powinno byc jakies 256^LENGTH plikow ;-)
 #Nie uzyjemy wiec indeksu do ich numerowania
 
 finish = False
 
 i=0
 lastFName = "base.zip"
 
 while not finish:
 	newName = "base"+str(i)+".zip"
 	i = i +1
 	outF = open(newName,"wb")
 	inF = open(lastFName,"rb")
 	overflow = True
 	pos = 0
 	while pos<LENGTH:
 		b = inF.read(1)
 		if type(b)==type("str"):
 			if len(b)==0:
 				b=0
 			else:
 				b=ord(b)
 		else:
 			b = ord(b)
 		if overflow:
 			overflow = False
 			b=b+1
 			if b>255:
 				b = 0
 				overflow = True
 			else:
 				overflow = False
 		outF.write(chr(b))
 		pos = pos+1
 	finish = overflow
 	inF.close()
 	outF.close()
 	lastFName = newName