Oprocenotwanie lokaty to % w skali roku,
lokata opiewa na złotych
i będzie trwała miesięcy