Twoja średnia miesięczna suma dochód brutto od wszystkich członków rodziny/gospodarstwa PLN, ilość osób w rodzinie .