Program:
Stack:
Instrukcje
LDA X - load to accumulator (ładuje to co w pamięci pod X do akumulatora)
STA X - store accumulator (zapisuje do pamięci pod X to co w akumulatorze)
INC - increment, czyli zwiększenie wartości akumulatora o 1
ZERO - zeruje akumulator
LOOP X - skacze pod X jeśli akumulator nie jest równy 0
PUSHA - odkłada wartość akumulatora na stos
POPA - pobiera wartość akumulatora na stos
CALL X - woła "podprogram", odkłada aktualny adres na stos (drugi żeby było prościej) i skacze do X
RET - pobiera wartość z drugiego stosu i wraca do następnego adresu
DAT val - wartość val
Accumulator:
0
Memory: