Znajdziesz tutaj najnowsze wersje źródłowe wtyczki Gadacz dla Gadu-Gadu.

Dzięki analizie tych źródeł możesz dowiedzieć się jak pisać wtyczki dla PowerGG, oraz tego jak komunikować się z syntezatorami mowy.

Źródła Gadacza w postaci plików zrozumiałych przez Visual Studio [działają na pewno z Visual Studio.NET 2005, powinny również z .NET 2003 i wersją 6.0]

Struktura plików

Gadacz to 2 pliki z kodem:

 • gadacz.c - właściwe źródło Gadacza
 • plugs.c - element PowerGG API

Mamy też 1 plik nagłówkowy:

 • plugs.h - element PowerGG API

Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze plik SAPI.cpp, który zawiera pewne metody do kontaktów z SAPI, plik ten nie jest wykorzystywany w projekcie, ale powinien działać ;-)

Struktura kodu

Funkcje:

 • void ThreadProc(void *dummy);
 • UINT CALLBACK MenuProc(UINT status);
 • void CALLBACK ProfileProc(char *profile);
 • void CALLBACK BuddyProc();
 • BOOL CALLBACK DlgProc(HWND hWnd,UINT msg,WPARAM wParam,LPARAM lParam);
 • BOOL CALLBACK InfoDlgProc(HWND hWnd,UINT msg,WPARAM wParam,LPARAM lParam);
 • BOOL CALLBACK StartDlgProc(HWND hWnd,UINT msg,WPARAM wParam,LPARAM lParam);
 • BOOL WINAPI DllMain(HINSTANCE hMod,DWORD fdwReason,LPVOID lpvReserved);

Są wykorzystywane głównie przez API PowerGG oraz przez elementy interfejsu użytkownika Gadacza.

 • static BOOL DDEPokeData(LPSTR serwer,LPSTR temat,LPSTR item,LPSTR tekst);
 • static BOOL DDEExecute(LPSTR serwer,LPSTR temat,LPSTR item);

 To elementy Gadacza wykorzystywane do komunikacji z DDE, to właśnie poprzez DDE Gadacz komunikuje się z serwerami mowy.

BOOL InicjalizujSerwer();
BOOL gadaj(LPSTR tekst);
BOOL czytajplik(LPSTR tekst);
BOOL czytajschowek(HWND hWnd);

// Zalezne od serwera mowy
BOOL gadajWP(LPSTR tekst);
BOOL gadajWP2(LPSTR tekst);
BOOL gadajIVO(LPSTR tekst);
BOOL gadajSynTalk(LPSTR tekst);
BOOL gadajDant(LPSTR tekst);
BOOL gadajExpressivo(LPSTR tekst);
BOOL czytajplikWP(LPSTR tekst);
BOOL czytajplikIVO(LPSTR tekst);

 To funkcje związane bezpośrednio z "gadaniem"

Na razie tyle wyjaśnień ;-)

W razie pytań skontaktuj się ze mną

Źródła Gadacza 1.1